bantalan kompresor AC

  • AIR CONDITIONER COMPRESSOR BEARING

    BANTALAN KOMPRESOR AC

    Kode bantalan Ukuran berat NSK NACHI d DBC kg 30BD4712DUK 30 47 12 12 0,07 30BD4718DU 30BG04S8G-2DS 30 47 18 18 0,09 30BD4721DUK 83A693-KOYO 30 47 21 18 0,1 30BD5220DU 101.007 30 52 20 20 0.13 30BD5222DU 30BGS10G 22-2DST2 30 30BG05S5G-2DS 30 55 23 23 0.19 32BD4718DUK 32BG04S3G 32 47 18 18 0.08 32BD45DUK 32BD05S1 32 55 23 23 0.18 35BD5020DU 35BGS5S07G-2DST 35 50 20 20 0.1 35BD5212DU 35 52 12 12 0.08 35BD5220DU 101.011 35 52 20 20 0.11 ...